Mo i Rana

Korvettregler

Noe å tenke på ....

Møt presis til alle øvelser! Meld fra til stemmeleder om nødvendig forfall! Vær borte kun når det er absolutt nødvendig!

Møt på øvelsen selv om du ikke har stemme! Du har jo ører, og man lærer mye bare ved å synge inni seg.

Møt forberedt med de riktige noter og blyant! Vær åpen og positiv! Selv om du ikke straks liker sangen, så gi den en sjanse! 

Husk at en sang ofte trenger tid og arbeid før den kommer til sin rett!

Vær lærevillig! Den som virkelig vil, kan med tiden til hjelp få til en vanskelig stemme eller en tekst på et fremmed språk!

Vis toleranse og respekt overfor medsangere som ikke er like flinke som deg selv! Hjelp dem, men overlat til dirigenten å korrigere dem!

Snakk minst mulig under øvelsen. Tiden er kostbar! Vent til pausen med å snakke med sidemannen om ting som ikke angår den sangen koret i øyeblikket jobber med!

Irland 2008